Xử phạt nhầm ký hiệu trên thông báo phát hành hóa đơn

Thông báo phát hành hóa đơn là một trong những thủ tục hành chính mà doanh nghiệp cần phải thực hiện khi muốn xin phép cơ quan quản lý thuế xem xét và cho phép doanh nghiệp đặt in hay tự in hóa đơn. Hồ sơ Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm Mẫu số 3.5- Thông báo phát hành hoá đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) và Hoá đơn mẫu. Tất nhiên, trong quá trình chuẩn bị, người làm thủ tục không thể tránh khỏi tình trạng sai sót và nhầm lẫn khi điền các tiêu thức trên Thông báo phát hành. Trong phạm vi bài viết này, tôi xin chỉ ra hình thức và các mức xử phạt vi phạm hành chính đối với sai phạm khi viết nhầm ký hiệu trên Thông báo phát hành hóa đơn.
Căn cứ theo Điều 10 và Điều 13 tại Thông tư 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính hóa đơn quy định như sau:
Điều 10: Đối với hành vi lập Thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho cá nhân, doanh nghiệp biết để điều chỉnh nhưng cá nhân, doanh nghiệp chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng thì cá nhân, doanh nghiệp đó sẽ phải chịu mức xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì cá nhân, doanh nghiệp chịu mức xử phạt tối thiểu của khung hình phạt là 2.000.000 đồng.

Xử phạt nhầm ký hiệu

Điều 13: Đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn thì sẽ phải chịu mức xử phạt vi phạm hành chính từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Ngoài ra, cá nhân, doanh nghiệp còn phải lập và gửi lại cơ quan quản lý thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trong trường hợp cá nhân, doanh nghiệp đó phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan quản lý thuế trong thời hạn quy định thì không bị xử phạt.
Từ những quy định tại 2 điều luật trên, nếu trong trường hợp doanh nghiệp lập thông báo phát hành hóa đơn bị sai hoặc không đầy đủ nội dung mà được cơ quan quản lý thuế thông báo điều chỉnh thì sẽ không phải chịu mức xử phạt hành chính. Còn trong trường hợp đã bị cơ quan quản lý thuế phát hiện và gửi văn bản thông báo cho cá nhân, doanh nghiệp biết để điều chỉnh nhưng chưa điều chỉnh đã lập hóa đơn giao cho khách hàng thì sẽ phải chịu mức xử phạt vi phạm hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (khoản 1 Điều 10).
Như vậy, không chỉ với lỗi sai ký hiệu trên thông báo phát hành hóa đơn, với bất cứ sai sót nào cá nhân, doanh nghiệp cũng đều được xử lý theo quy định nêu trên. Để có thể chỉnh lý kịp thời các sai sót này, doanh nghiệp cần truy cập vào website tra cứu hóa đơn để tiến hành tra cứu thông báo phát hành một cách nhanh chóng, thuận tiện và tối ưu nhất.
 

https://jacquelinegagne.com/bao-cao-tai-chinh-the-hien-nhung-thong-tin-gi/

https://jacquelinegagne.com/kinh-nghiem-lap-dat-san-go-cong-nghiep-cho-cong-trinh-them-hoan-hao/