Hướng dẫn cách xác định thời điểm và thời kỳ xuất hóa đơn

Không giống như hóa đơn điện tử chuyển đổi, xuất hóa đơn là một trong những công việc thường xuyên phải làm của các kế toán. Tại sao lại nói như vậy? vì hóa đơn điện tử chuyển đổi chỉ phải thực hiện khi có yêu cầu từ phía khách hàng, còn đối với việc xuất hóa đơn là một trong những thao tác quan trọng mỗi khi bán hàng cho khách hàng. Việc xác định thời điểm và thời kỳ xuất hóa đơn là một trong những nội dung vô cùng quan trọng mà kế toán doanh nghiệp cần phải lưu ý để đảm bảo hoàn thành công việc được tốt nhất. Cùng điểm lại những quy định về thời điểm và thời kỳ xuất hóa đơn trong bài viết dưới đây.

Theo quy định đối với doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phải sử dụng hóa đơn GTGT, kể cả trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên khi doanh nghiệp xuất hóa đơn giá trị gia tăng phải hợp lý, chặt chẽ và đúng nguyên tắc theo quy định của luật và cơ quan tài chính thì hóa đơn đó mới được cơ quan thuế chấp nhận.

Theo Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định rõ về thời điểm lập hóa đơn tài chính khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

Thứ nhất, đối với bán hàng hóa thì ngày lập hóa đơn được xác định là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Thứ hai, đối với cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn được quy định là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…

Thứ ba, đối với xây dựng, lắp đặt thì ngày lập hóa đơn được xác định là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng…

Ngày lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Bên cạnh đó, theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử là Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019 cũng đã quy định cụ thể về thời điểm lập hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp mới bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 và Thông tư 68. Hiện tại, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử vẫn đang được thực hiện theo quy định tại Thông tư 32/2011 và Thông tư 39/2014. Do vậy, các kế toán cần phải lưu ý về thời điểm lập hóa đơn như đã nêu ở trên. 

Các trường hợp hóa đơn điện tử không cần đầy đủ nội dung 

Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có bị xử phạt không?

Ngoài ra, việc nắm rõ các quy định về hóa đơn điện tử cả mới và cũ sẽ là căn cứ pháp lý vững chắc để đảm bảo giúp các doanh nghiệp triển khai sử dụng được tốt nhất, đáp ứng những yêu cầu theo quy định hiện nay.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được các quy định của pháp luật về việc các định thời điểm và thời kỳ xuất hóa đơn theo quy định hiện hành hiện nay về hóa đơn.