BlogCông nghệtin tức

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh là loại hóa đơn mà người sử dụng phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn mỗi khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Trường hợp giá bán chưa có thuế GTGT có phải lập hóa đơn điện tử hay không? Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh là gì? Chúng ta cùng theo dõi thông tin được chia sẻ qua bài viết này để tìm hiểu câu trả lời nhé!

 

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bán hàng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

– Hộ, cá nhân kinh doanh không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của CQT nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách mua hàng.

– Hộ, cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng, dịch vụ nếu có thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên, doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên (đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng) và từ 10 tỷ đồng trở lên (đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ).

hóa đơn điện tử

Nếu như doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện trên thì phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh.

– Doanh nghiệp không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng, dịch vụ;

– Tổ chức sau khi giải thể, phá sản đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn giao cho người mua;

– Doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp: Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản; Tạm ngừng kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước khi cơ quan thuế thông báo tạm ngừng; DN bị cơ quan thuế cưỡng chế thông báo không được sử dụng hóa đơn điện tử.

 

Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh:

– Doanh nghiệp, tổ chức thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp: Ngừng kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế phát sinh thanh lý tài sản cần giao hóa đơn cho người mua; Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần giao hóa đơn cho khách hàng để thực hiện theo các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế báo tạm ngừng; DN bị cơ quan thuế cưỡng chế khi thông báo không được sử dụng hóa đơn điện tử.

– Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có hoạt động bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan thuế có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để tiến hành giáo cho người mua.

Dựa trên điểm b Khoản 4 Điều 6 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc trường hợp được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh phải gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu 06 đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn.

Công thức tính thuế TNCN và những điều cần biết

Xử phạt nhầm ký hiệu trên thông báo phát hành hóa đơn

Sau khi doanh nghiệp, tổ chức đã khai, nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế, phí khác, cơ quan thuế cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức lập.

Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh được cơ quan thuế cấp mã.
 

Những bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button